Model Xiutao ♥‿♥

Model Xiutao ♥‿♥

tagged → #bye #tao #xiumin #exo #bias

xiu26min:

140830 EXO: The Lost Planet in Guangzhou (MAMA)
'The Hot Smokin' Baozi'
tagged → #ok #goodbye #faints #xiumin #XIUBABE #jfc #exo

killer smile

killer smile

tagged → #hurgh #perfect namja #kai #exo
tagged → #awwww #kyungsoo #exo #babe #ur face #sobs
tagged → #kris #god